top of page

Kaip AUKOTI

Dainava gyvuoja, nes ją dosniai remia tokie žmonės kaip jūs.

Dainava yra 501(c)3 ne pelno siekanti organizacija.

Aukas galima nurašyti nuo mokesčių. (Tax ID: 38-1717920)

 

AUKOTI INTERNETU

We are currently updating our online donation system and cannot take online donations at this time. Donations are always accepted via check. Please see "By Mail" section below for instructions. Thank you for your understanding. 

 

SIŲSTI AUKĄ PAŠTU

Čekius rašykite "Camp Dainava" ir siųskite Dainvos iždininkui:

 

dr. Andrius Giedraitis
Camp Dainava Treasurer

P.O. Box 274

Waterville, OH 43566

PALIKIMAI / TURTO PLANAVIMAS

Įskaičiuokite Dainavos stovyklą savo palikime ar testamente, užtikrindami savo paramos įnašą.

Visais klausimais bei patarimais, prašome kreiptis pasinaudojus šia forma.

Spyglys t-dock zvejys.jpg
bottom of page