top of page

DAINAVOS TARYBA

Dainavos direktorių tarybą sudaro 13 narių: 7 nariai yra paskirti įvairių lietuviškų katalikiškų organizacijų ir 6 nariai yra išrenkami. Visi tarybos nariai dirba savanoriškai be užmokesčio. Dėkojame jiems už jų skiriamą laiką ir pasiaukojimą stovyklai.

DRugienius.jpg

DANA
RUGIENIŪTĖ

Pirmininkė

ARusenas.jpeg

AUDRIUS
RUŠĖNAS

Vice Pirmininkas

MLaniauskas.jpeg

DR. MARIUS
LANIAUSKAS

Sekretorius

bvhsDrAndriusGiedraitis.jpg

DR. ANDRIUS
GIEDRAITIS

Iždininkas

KunLukas.jpg

DR. KUN. LUKAS
LANIAUSKAS

Dvasios Vadas

LAukstuolis.jpg

LINA

AUKŠTUOLYTĖ-MILKO

GGaska.jpg

GINTAS

GAŠKA

MKasniunas.jpg

MARIUS

KASNIŪNAS

0.jpeg

DR. AUDRIUS
POLIKAITIS

Image-1.heic

LAURA
SIRGEDAS

Marius Tijunelis.jpg

DR. MARIUS
TIJUNĖLIS

IMG_20230516_075020_01~2_edited.jpg

JULIUS
KASNIŪNAS

bottom of page