top of page

DAINAVOS TARYBA

Dainavos direktorių tarybą sudaro 13 narių: 7 nariai yra paskirti įvairių lietuviškų katalikiškų organizacijų ir 6 nariai yra išrenkami. Visi tarybos nariai dirba savanoriškai be užmokesčio. Dėkojame jiems už jų skiriamą laiką ir pasiaukojimą stovyklai.

DRugienius.jpg

DANA

RUGIENIŪTĖ

Pirmininkė

0-3.jpeg

ALGIS

PETRULIS

Vice Pirmininkas

MLaniauskas.jpeg

DR. MARIUS

LANIAUSKAS

Sekretorius

bvhsDrAndriusGiedraitis.jpg

DR. ANDRIUS

GIEDRAITIS

Iždininkas

0-2.jpeg

GYTIS

MIKULIONIS

Iždininkas

KunLukas.jpg

DR. KUN. LUKAS

LANIAUSKAS

Dvasios Vadas

GintarasJonikas.jpg

KUN. GINTARAS

JONIKAS

Dvasios Vadas

LAukstuolis.jpg

LINA

AUKŠTUOLYTĖ-MILKO

GGaska.jpg

GINTAS

GAŠKA

MKasniunas.jpg

MARIUS

KASNIŪNAS

0.jpeg

DR. AUDRIUS

POLIKAITIS

ARusenas.jpeg

AUDRIUS

RUŠĖNAS

Marius Tijunelis.jpg

DR. MARIUS

TIJUNĖLIS

bottom of page