top of page

2024 STOVYKLoS KALENDORIUS

Alateja Baltijos kelias.jpg

ALATĖJA 

birželio 15-22 d

Stovyklautojai: ,,Alatėjos” organizacijos šeimos ir jų draugai

 

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių

Reikalavimai: Stovyklauti gali ,,Alatėjos” organizacijos nariai ir jų šeimos bei draugai. Vietų skaičius ribotas.

,,Alatėjos” stovykla – šeimų stovykla, kurioje ilsisi, kūrybingai stovyklauja ir suaugę, ir vaikai. Stovykloje ne tik ilsimės, bet ir per mūsų tautos papročius, istoriją, tautines šventes, sportą ir bendravimą stengiamės puoselėti stovyklautojų lietuviškumą ir tarpusavio draugystę.

IMG_8759-edit1.jpg

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA & ŽIEMOS KURSAI

liepos 20-27 d

Stovyklautojai: 9-12 klasės moksleiviai

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių

Reikalavimai: Pirmenybė teikiama MAS nariams; kiti taip pat priimami, jei yra laisvų vietų

Moksleivių Ateitininkų vasaros ir žiemos stovyklos yra pagrįstos katalikų tikėjimo

principais, ypač pabrėžiant santykį su Dievu ir artimu. Stovyklos skatina sąmoningą meilę Kristui, šeimai, bendruomenei ir lietuviškam paveldui. Veikla susidaro iš kursų, dailės, sporto, visuomeniškų darbų, gamtos pažinimo, žygių, paskaitų, diskusijų, žaidimų, dainavimo ir maldos. Stovyklautojai ugdo savo vadovavimo įgūdžius ir

užmezga ryšius, siejančius juos su kitais katalikais lietuviais iš visos šalies ir net užsienio.

Norėdami užsiregistruoti, spauskite čia

Heritage_Tie-dye Dainavimas.jpg

LITHUANIAN
HERITAGE CAMP

liepos 28 d - rugpjūčio 4 d

Stovyklautojai: 8-17 metų

Pagrindinė stovyklos kalba:

Anglų

Reikalavimai: N/A

Lithuanian Heritage Camp yra katalikiška, tikėjimą skatinanti stovykla. Dainava stovyklautojams suteikia progą susipažinti su Lietuva ir jos kultūros grožiu per įvairius užsiėmimus, kurie moko apie tikėjimą, lietuvių kalbą, istoriją ir geografiją, lietuviškas dainas ir tautinius šokius, meną, kūrybą, sportą, gamtą, dramą ir maldingumą.

Dainava calendar-DS2025.webp

CHORVEDŽIŲ
SEMINARAS

rugpjūčio 15-18 d

Stovyklautojai: Į seminarą kviečiami visi chorvedžiai, kurių chorai planuoja dalyvauti Šiaurės Amerikos lietuvių XI Dainų šventėje. Taip pat skatiname, kad kartu su vadovu seminare dalyvautų vienas choro narys. Šis asmuo gali būti choro pirmininkas/ė, vadovo dešinioji ranka, arba bet kuris vadovo parinktas žmogus.

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių, nors kai kurios paskaitos taip pat bus anglų kalba.

Reikalavimai: N/A

Tai bus proga susipažinti su 2025 m. Dainų šventės repertuaru, o taip pat kūrybiškai atsinaujinti ir draugiškai bendrauti, kad grįžę į savo miestus galėtumėm uždegti choristus ir juos tinkamai paruošti mūsų išeivijos Dainų šventei.  

66035967_2488898631149810_36558316278393

SKAUTŲ
STOVYKLA

birželio 23-30 d

Stovyklautojai: 7-17 metų, priimamos šeimos su vaikais iki 6 metų

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių

Reikalavimai: Lietuvių skautų organizacijos dalyviai

Lietuvių Skautų stovykla suteikia skautišką lavinimą lietuvių jaunimui per vadovavimą, bendrumą, ryšį su gamta ir asmenišką lavinimąsi. Savaitės metu skautai stovyklauja palapinėse, valgo lauke, iškylauja, kuria laužus, tyrinėja gamtą ir studijuoja skautamokslį

bei skautų įstatus. Skautų programa susieja skautišką ir asmenišką gyvenimą, skatina sveiką gyvenimo būdą, ugdo jaunimo charakterį ir vadovavimo patirtį. Stovykloje taip pat

susipažįstama su lietuviškais papročiais ir tradicijomis per dainas, šokius, vakarines programas ir draugovių užsiėmimus. Lietuviškoji skautija suriša brolius ir seses per visą pasaulį skautų šūkiu - Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Gamta Monika_JAS-Sekmadieni (44).JPG

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA

liepos 13-20 d

Stovyklautojai: 8-14 metų

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių

Reikalavimai: Pirmenybė teikiama JAS nariams; kiti taip pat priimami, jei yra laisvų vietų

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos Stovyklos tikslas yra suburti jaunuosius ateitininkus iš įvairių vietovių bei sudaryti progą vaikams bendrauti su savo bendraamžiais lietuviškoje ir katalikiškoje ugdančioje aplinkoje.

69548651_2495323857195275_30004783993921

MOKYTOJŲ
KURSAI

TBD

Stovyklautojai: 18 metų ir vyresni, priimamos šeimos

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių. Anglų kalba yra pagrindinė bendravimo kalba lietuvių kalbos kursuose.

Reikalavimai: N/A

JAV LB Švietimo taryba yra JAV Lietuvių Bendruomenės dalis. Taryba rūpinasi lituanistinių mokyklų veikla.

IMG_5726.jpg

ATEITININKŲ 
ŠEIMŲ STOVYKLA

rugpjūčio 4-8 d

Stovyklautojai: Šeimos su vaikais (0-10 metų amžiaus)

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių

Reikalavimai: Lietuviškai kalbančios šeimos su mažais vaikais

Ateitininkų Šeimų Stovykla yra katalikų stovykla. Mes suteikiame puikią galimybę jauniesiems stovyklautojams ir jų šeimoms pajusti savo lietuviško paveldo grožį per tikėjimą, meną, sportą, gamtą, seminarus, dainą, šokį, kalbą, vaidybą bei maldingus susimąstymus. Ši stovykla suteikia šeimoms galimybę stiprinti ryšius tarp šeimos narių, taip pat su kitomis jaunomis lietuviškai kalbančiomis šeimomis iš įvairiausių vietovių.Taip pat, šiais metais suteiksime progą šeimos nariams, kurie nepriklauso Ateitininkų organizacijai, susipažinti su organizacijos principais bei veikla.

Norėdami užsiregistruoti, spauskite čia

 

Norėdami tapti vadovu arba stabo nariu, spauskite čia

Sendraugiu Ateitininku Stovykla 2019 vis

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ STOVYKLA I

rugpjūčio 8-13 d

Stovyklautojai: Šeimos ir įvairaus amžiaus suaugę

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių

Reikalavimai: N/A

Sendraugių Ateitininkų stovykla yra Lietuvių Katalikų Ateitininkų 

organizacijos suagusių ir šeimų 

stovykla, kurioje vartojama lietuvių kalba.

Norėdami užsiregistruoti, spauskite čia

 

Norėdami tapti vadovu arba stabo nariu, spauskite čia

Kubil_edited_edited.jpg

ŠOKIŲ 
KURSAI

Nevyksta 2024 m

Stovyklautojai: 18 ir vyresni, priimamos šeimos

Pagrindinė stovyklos kalba:

Lietuvių

Reikalavimai: N/A

Šokių kursų stovyklos tikslai siejasi su Lietuvių Tautinių Šokių Instituto misija palaikyti, mokytis ir tobulinti lietuvių liaudies šokius.

bottom of page