top of page
STOVYKLOS NUOMA

Stovyklaviete naudojasi lietuvių kilmės įvairios jaunimo ir suaugusių organizacijos įvairioms vasaros stovykloms  nuo Atminimo dienos savaitgalio iki rugpjūčio vidurio ir Darbo dienos savaitgalį.

Kitu metų laiku stovyklavietė yra išnuomuojama kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms, taip siekiant sumažinti stovyklavietės išlaidas ir surinkti lėšų įvairiai religinei, edukacinei ir kultūrinei veiklai.

Are you a not-for-profit organization?

Per the State of Michigan, "a children's camp is five or more children, away from their parents, relatives or legal guardians, for five or more days within a 14-day period in a natural environment.” If proposed camp qualifies as childrens’ camp, organization will be required to provide Camp Dainava with copy of State of Michigan license.

Thank you for your interest in Camp Dainava. One of our team members will review your inquiry and provide an initial response within a week.     

bottom of page