top of page

MŪSŲ ISTORIJA

1950 metais Amerikos lietuvių Romos katalikų (ALRK) federacijos nariai pradėjo diskutuoti apie vasaros stovyklavietės jaunimui kūrimą. 1954 metais dr. Adolfas Damušis buvo išrinktas federacijos prezidentu, ir federacija pradėjo rinkti lėšas, kad galėtų šią idėją paversti tikrove. Mičigano valstijos Detroito lietuviai sužinojo apie parduodamą 226 akrų ūkį netoli Mančesterio. Dosnių ir atsidavusių žmonių dėka ūkis 1955 metais buvo nupirktas ir taip gimė stovykla Dainava.

Video apie Dainavos stovyklos istoriją:

bottom of page